Slider

Niveli A2

KURSE TË NIVELIT A 2.1

 rreth 7 javë të hënën, të mërkurë të premte

Datat: 08.09.-25.10.2021

Oraret: ora 17.30-20.00

 Çmimi: 15.500 lekë*
rreth 10 javë

Të martë, të shtunë

Datat:
07.09.-13.11.2021

Oraret: Të martë
ora 17.30-20.00
Oraret: Të shtunë
ora 08.30-11.00

 Çmimi: 15.500 lekë*
 rreth 10 javë  Të enjte, të shtunë

Datat:
09.09.-13.11.2021

Oraret: Të enjte
ora 17.30-20.00
Oraret: Të shtunë
ora 08.30-11.00

 Çmimi: 15.500 lekë*
rreth 2,5 javë të hënën deri të enjten 

Datat:

24.03.- 14.04.2021
15.04.- 11.05.2021
12.05.- 02.06.2021
03.06.- 24.06.2021
28.06.- 19.07.2021
09.08.- 26.08.2021
30.08.- 21.09.2021
22.09.- 13.10.2021
14.10.- 03.11.2021
04.11.- 25.11.2021
30.11.- 21.12.2021

Oraret: 08.30 – 12.45 / 13.00-17:15

15.500 lekë*

 

KURSE TË NIVELIT A 2.2

 rreth 7 javë të hënën, të mërkurë të premte

Datat: 08.09.-25.10.2021

Oraret: ora 17.30-20.00

 Çmimi: 15.500 lekë*
rreth 10 javë

Të martë, të shtunë

Datat:
07.09.-13.11.2021

Oraret: Të martë
ora 17.30-20.00
Oraret: Të shtunë
ora 08.30-11.00

 Çmimi: 15.500 lekë*
 rreth 10 javë  Të enjte, të shtunë

Datat:
09.09.-13.11.2021

Oraret: Të enjte
ora 17.30-20.00
Oraret: Të shtunë
ora 08.30-11.00

 Çmimi: 15.500 lekë*
rreth 2,5 javë të hënën deri të enjten 

Datat:

24.03.- 14.04.2021
15.04.- 11.05.2021
12.05.- 02.06.2021
03.06.- 24.06.2021
28.06.- 19.07.2021
09.08.- 26.08.2021
30.08.- 21.09.2021
22.09.- 13.10.2021
14.10.- 03.11.2021
04.11.- 25.11.2021
30.11.- 21.12.2021

Oraret: 08.30 – 12.45 / 13.00-17:15

15.500 lekë*

 

Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

*Zbritje për anëtarët e së njëjtës familje: Në rast regjistrimi bëhet një zbritje prej 10 % për secilin nga familjarët. ¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit. ² Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit. ³ Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.