Slider

Niveli B2

KURSE TË NIVELIT B 2.1


rreth 2,5 javë të hënën deri të premten
Datat:
07.01. – 25.01.2019
28.01. – 18.02.2019
20.02. – 13.03.2019
18.03. – 03.04.2019
04.04. – 03.05.2019
06.05. – 27.05.2019
28.05. – 18.06.2019
19.06. – 09.07.2019
10.07. – 26.07.2019
Oraret:
08.30 – 12.45
15.500 lekë*

KURSE TË NIVELIT B 2.2


rreth 2,5 javë të hënën deri të premten
Datat:
07.01. – 25.01.2019
28.01. – 18.02.2019
20.02. – 13.03.2019
18.03. – 03.04.2019
04.04. – 03.05.2019
06.05. – 27.05.2019
28.05. – 18.06.2019
19.06. – 09.07.2019
10.07. – 26.07.2019
Oraret:
08.30 – 12.45
15.500 lekë*

KURSE TË NIVELIT B 2.3


rreth 10 javë të hënën, të mërkurën, të premten
18.02.2019 - 10.05.2019
ora 15.45 – 17.15
15.500 lekë*
rreth 2,5 javë të hënën deri të premten
Datat:
07.01. – 25.01.2019
28.01. – 18.02.2019
20.02. – 13.03.2019
18.03. – 03.04.2019
04.04. – 03.05.2019
06.05. – 27.05.2019
28.05. – 18.06.2019
19.06. – 09.07.2019
10.07. – 26.07.2019
Oraret:
08.30 – 12.45
15.500 lekë*

KURSE TË NIVELIT B 2.4


rreth 2,5 javë të hënën deri të premten
Datat:
07.01. – 25.01.2019
28.01. – 18.02.2019
20.02. – 13.03.2019
18.03. – 03.04.2019
04.04. – 03.05.2019
06.05. – 27.05.2019
28.05. – 18.06.2019
19.06. – 09.07.2019
10.07. – 26.07.2019
Oraret:
08.30 – 12.45
15.500 lekë*

Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

*Zbritje për anëtarët e së njëjtës familje: Në rast regjistrimi bëhet një zbritje prej 10 % për secilin nga familjarët.
¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit.
² Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
³ Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.