Trajnime

Goethe-Zentrum u ofron mësuesve të gjermanishtes mundësinë e kualifikimit të mëtejshëm.

Nëse jeni të interesuar për seminaret pranë Goethe-Zentrum ju lutemi të regjistroheni në listën tonë të njoftimeve, duke dërguar një e-mail me tekstin "Dua të regjistrohem në listën njoftimeve" në adresën:
it@goethe.al

Goethe-Institut ofron edhe disa bursa për seminare trajnimi dhe kurse gjuhe në Gjermani për mësuesit shqiptarë. Aplikimet, ju lutemi t'i dërgoni në adresën e drejtoreshës së Goethe-Zentrum, znj. Petra Behlke-Campos:
petra.behlke-campos@goethe.de

Për afatin e mbylljes së aplikimeve për seminaret që zhvillohen në vitin 2016, ju lutemi të shkurani në adresën:
stipendien@goethe.al

Lidhje me temëm


Aktualizimi i fundit: 19.01.2016


Kreu i faqes ↑