Provimet e gjuhës gjermane

Ju nevojitet një dëshmi për nivelin tuaj gjuhësor, e cila ju shërben për studime, punë, bashkim familjar apo vizë dhe që njihet në rang ndërkombëtar? Qendra jonë ofron provime të gjuhës gjermane për nivelet A1 deri në C1. Provimet e gjuhës gjermane të Goethe-Institut si dhe provimi TestDaF përkojnë me shkallët e niveleve gjuhësore të Kuadrit të Përmbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGj): nga niveli A1 për fillestarët deri te niveli më i lartë gjuhësor C2.



A1
Goethe-Zertifikat A1: SD1




A2
Goethe-Zertifikat A2: SD2




B1
Goethe-Zertifikat B1




B2
Goethe-Zertifikat B2




C1
Goethe-Zertifikat C1




C2
Goethe-Zertifikat C2: GDS




TestAS
për studime




TestDaF
për studime


Lidhje me temën:


Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑