Kurse superintensive për të rritur: niveli A 1.1

të hënën deri të premten

Datat:
 • 04.12. – 22.12.2017
 • 08.01. – 26.01.2018
 • 29.01. – 13.02.2018
 • 14.02. – 08.03.2018
 • 09.03. – 04.04.2018
 • 05.04. – 30.04.2018
 • 02.05. – 18.05.2018
 • 25.05. – 11.06.2018
 • 12.06. – 03.07.2018
 • 04.07. – 20.07.2018

Oraret:
 • ora 08.30 – 12.45

Kohëzgjatja: rreth 2,5 javë
Çmimi: 15.500 lekë*


Kursi përbëhet nga:
 • 60 orë mësimore prej 45 minutash secila
 • 5 ditë në javë me nga 5 orë mësimore (në ditë 225 minuta mësim, plus 15 minuta pushim pas çdo 90 minutave mësim)

Materiale¹:

Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

Për pyetje apo detaje të tjera, ju lutemi të kontaktoni me zyrën e regjistrimit.

*Zbritje për anëtarët e së njëjtës familje: Në rast regjistrimi bëhet një zbritje prej 10 % për secilin nga familjarët.
¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit.
² Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
³ Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑