Goethe-Zertifikat B2

të enjten, 25.05.2017, ora 08.30
Regjistrimi deri më 11.05.2017

Çmimi intern: 15.500 lekë*
Çmimi ekstern: 21.500 lekë
Çmimi vetëm për pjesën e të folurit: 6.000 lekë**
Çmimi vetëm për pjesën me shkrim (të lexuarit, të dëgjuarit dhe të shkruarit): 15.000 lekë**


*Çmimi i ulur prej 15.500 lekësh vlen vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të Goethe-Zentrum.
**Çmimet për pjesën e të folurit dhe pjesën me shkrim vlejnë vetëm nëse ato përsëriten vetëm një herë dhe vetëm brenda një viti.


Ecuria:

Hyrja
 • 08.30 – 09.00: Hyrja, kontrolli i dokumenteve të identifikimit
  Lejohet hyrja vetëm e personave të regjistruar për provim. Shoqëruesit janë të lutur të presin jashtë deri në përfundim të provimit.
  Pjesëmarrësit pa dokument të vlefshëm identifikimi nuk mund të pranohen në provim.
  Palltot, xhaketat, çantat dhe telefonat celularë duhen dorëzuar në garderobë apo në zyrën e regjistrimit.
Provimi me shkrim
 • 09.00 – 10.20: Leseverstehen und Sprachbausteine
  Në sallën e provimit, ju lutemi të merrni me vete vetëm dokumentin e identifikimit dhe stilolapsin.
  Lejohet të shkruhet vetëm me stilolaps, jo me laps.
 • 10.40 – 11.10: Hörverstehen
 • 11.20 – 12.40: Schriftlicher Ausdruck
Provimi me gojë
 • në të njëjtën ditë
  Orari do t'u komunikohet pjesëmarrësve individualisht.
  Kohëzgjatja: 15 minuta kohë përgatitore dhe 15 minuta provim me gojë.
  Si rregull, provimi me gojë zhvillohet në çift.

Në varësi të numrit të pjesëmarrësve në provim, ju lutemi të planifikoni kohë pritjeje. Kush dëshiron mund të sjellë me vete diçka për të pirë ose diçka të vogël për të ngrënë, pasi gjatë pushimeve pjesëmarrësit nuk mund të dalin nga ndërtesa. Pirja e duhanit lejohet jashtë në terracë.

Shpërndarja e certifikatave: 08.06.2017

Rezultatet e provimit:
Datëlindja
e pjesëmarr.
Numri
i pjesëmarr.
Të lexuarit
(L)
Të dëgjuarit
(H)
Të shkruarit
(S)
Të folurit
(M)
ShumaNota
29.05.1974343769,0011,0012,0013,0045,00s'ka kaluar
15.12.19773431813,0016,507,5016,5053,50s'ka kaluar
02.01.19833426218,0017,0019,0019,0073,00kënaqshëm
30.03.19853415716,0016,0011,0017,5060,50s'ka kaluar
27.07.19913434719,0023,0016,0024,0082,00mirë
27.02.1993342377,0012,5013,5023,0056,00s'ka kaluar
15.10.19933431513,0011,5015,0013,5053,00s'ka kaluar
20.01.19953425314,009,5012,5018,5054,50s'ka kaluar
04.07.19953437916,0017,5015,5019,5068,50mjaftueshëm
27.07.19953434315,0013,5012,0016,0056,50s'ka kaluar
31.07.19963423412,0014,5011,5019,0057,00s'ka kaluar
21.08.19973432517,0018,0016,5018,5070,00kënaqshëm
24.08.19973416113,0016,5014,0020,5064,00s'ka kaluar
03.10.19973436612,0015,0014,0020,5061,50s'ka kaluar
10.10.19973434210,0014,5013,5016,0054,00s'ka kaluar
04.12.19973435815,0021,5014,0018,0068,50mjaftueshëm
15.12.19973431418,0017,5016,5020,0072,00kënaqshëm
19.12.19973427220,0018,5021,0023,0082,50mirë
26.12.19973432915,0011,0016,0025,0067,00s'ka kaluar
21.02.1998343217,0014,0013,0022,0056,00s'ka kaluar
26.02.1998343538,0011,504,0018,0041,50s'ka kaluar
26.04.1998341620,000,000,000,000,00s'ka kaluar
11.05.19983437015,0014,0011,0018,5058,50s'ka kaluar
27.05.19983436514,0022,0012,0018,5066,50mjaftueshëm
25.07.19983437114,0017,0020,0023,0074,00kënaqshëm
15.08.19983430719,0020,0017,0021,0077,00kënaqshëm
12.10.19983416313,0011,0016,5021,0061,50s'ka kaluar
16.11.19983437214,0017,5014,0018,0063,50mjaftueshëm
20.11.19983423018,0017,0021,0022,0078,00kënaqshëm
29.11.19983424322,0021,5022,0019,0084,50mirë
24.01.19993431116,0017,0014,0022,0069,00mjaftueshëm
04.03.19993438911,0013,0010,0017,5051,50s'ka kaluar
05.03.19993431611,0016,5017,5020,0065,00mjaftueshëm
09.03.19993436111,0014,5015,0019,5060,00s'ka kaluar
08.04.19993436211,0011,0011,0018,0051,00s'ka kaluar
13.05.19993421817,008,0017,0022,0064,00s'ka kaluar
13.05.19993416816,0020,0020,5019,5076,00kënaqshëm
14.05.19993409412,0010,5014,0020,5057,00s'ka kaluar
25.05.19993433419,0018,0015,0019,5071,50kënaqshëm
30.08.19993432317,0019,5023,5025,0085,00mirë
08.11.19993428013,0011,0013,5021,0058,50s'ka kaluar
20.01.20003439015,0017,5013,5023,0069,00mjaftueshëm
22.06.2001344066,008,0011,5019,5045,00s'ka kaluar
21.02.20023432714,0019,0016,5019,5069,00mjaftueshëm


***Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑